Home Tags Powercfg.exe -h off

Tag: powercfg.exe -h off

ปิดโหมด Hibernate เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับฮาร์ดดิสต์

ฟังก์ชัน Hibernate หรือโหมด Hibernate จะช่วยทำให้การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ยังคงสถานะการทำงานของเครื่อง หรือโปรแกรมที่ได้เปิดใช้งานครั้งล่าสุดและไม่ได้ทำการปิดโปรแกรมต่างๆไว้ใน ลักษณะเดิม และเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่โปรแกรมที่มีการเรียกเปิดใช้งานอยู่ในครั้ง ล่าสุดนี้ก็จะพร้อมใช้ต่อไปทันทีครับ ....

Lastest Posts

Most Popular