Home Tags Microsoft Office

Tag: Microsoft Office

การแก้ปัญหา Windows Zone Identifier กับการ Unblock ไฟล์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านที่ต้องเรียกใช้งานไฟล์แนบเอกสารต่างๆที่ต้องดาวน์โหลดไฟล์แนบอย่าง Microsoft Office มาลงเครื่องเพื่อเปิดอ่าน คงจะเจอปัญหา Windows Zone Identifier ของระบบ Windows ที่ใช้งานกันบ่อยๆกับการเปิดไฟล์แนบไม่ได้ หรือเปิดได้ แต่สั่งปริ๊นซ์ไม่ได้ หรือไม่สามารถแก้ไขไฟล์ต้นฉบับเหล่านั้นได้ จนกว่าจะสั่ง Unblock ไฟล์เหล่านั้นจากระบบ...

เปลี่ยนอักษรแท็บ Ribbon Bar บน Microsoft Office 2013 ให้น่าใช้ยิ่งขึ้นกันดีกว่า

สำหรับ Ribbon Bar บน Microsoft Office 2013 ที่มีการออกแบบมาใหม่ ถ้าสังเกตดูจะพบว่าชื่อคำสั่งของแต่ละหัวข้อจะเป็นภาษาอังกฤษที่มีแต่ตัวอักษรเป็นพิมพ์ใหญ่ ซึ่งก็อาจจะกินพื้นที่เกินความจำเป็นให้กับจอมอนิเตอร์ของเพื่อนๆที่มีขนาดเล็ก หรืออีกกรณี ก็อาจจะทำให้เกิดความสับสน รำคาญ กับแต่ละหัวข้อที่ต้องการเรียกใช้งาน ดังนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนตัวอักษรให้อักษรนำหน้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเดียว เพื่อทำให้การใช้งานทำได้สบายตาขึ้นก็สามารถแก้ไขได้ไม่ยากครับ

Most Popular

Lastest Posts