Home Tags Large System Cache

Tag: Large System Cache

แฮ็กแบนด์วิดธ์ฮาร์ดดิสต์ให้มีความเร็วทะลุ 1 GB!!

สำหรับวิธีนี้ขอแนะนำให้ใช้กับเครื่องของท่านที่มีความจุของแรมตั้งแต่ 512 MB ขึ้นไปนะครับ ซึ่งการจะทำให้การอ่าน-เขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสต์มีแบนด์วิดธ์สูงขึ้น เราจะต้องเข้าไปปรับแต่งค่า 2 ตัวในรีจิสตรีดังนี้ ....

Lastest Posts

Most Popular