Home Tags Google Map

Tag: Google Map

การเพิ่มตำแหน่งร้านค้าลง Google Map ง่ายๆด้วย Google My Business

สำหรับการเพิ่มตำแหน่งร้านค้าลง Google Map ง่ายๆด้วย Google My Business ระยะหลังๆ Google เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของคนเรามากยิ่งขึ้น จะไปไหนก็ต้องพึ่ง Google โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวและมีร้านค้าอยู่บนโลกใบนี้อยู่แล้ว ก็ควรจะต้องเพิ่มตำแหน่งร้านค้าลง Google Map เพื่อบ่งบอกให้ผู้คนยังสถานที่อื่นๆนอกจากบริเวณใกล้เคียงได้รับรู้และมีใช้บริการธุรกิจของเราได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

Lastest Posts

Most Popular