Home Tags Disk Defragmenter

Tag: Disk Defragmenter

5 วิธีกับการเพิ่มความเร็ว Windows 7 ที่แสนจะเชื่องช้า

การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะกับ Windows 7 ในช่วงแรกๆกับการติดตั้ง Windows เสร็จใหม่ๆ เพื่อนๆรู้สึกไหมว่า เครื่องทำงานได้รวดเร็วดีจริงๆ แต่ทำไมใช้งานไปสักระยะ แล้วเครื่องกลับทำงานได้ช้าลงเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการติดตั้งโปรแกรมลงไปเยอะเกินความจำเป็นทั้งๆที่บาง โปรแกรมในแต่ละวัน เดือน ปี แทบจะไม่ได้เรียกขึ้นมาใช้งานเลยก็มี ....

Most Popular

Lastest Posts