Home Tags Control Panel

Tag: Control Panel

การเปิด-ปิดการทำงาน Turn off hard disk after

Turn off hard disk after จะเป็นตัวเลือกในการช่วยในเรื่องประหยัดพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และช่วยยืดอายุการทำงานให้แบตเตอรี่ ที่เห็นได้ชัดเจนก็จะเป็นผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประเภทโน้ตบุคนั่นเอง โดยเฉพาะฮาร์ดดิสต์ที่เอาไว้สำหรับเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรายังทำงานอยู่ แต่ไม่ได้มีการเรียกใช้งานข้อมูลภายใน ...

เนื้อหามาใหม่

เนื้อหายอดนิยม