Home Tags AutoPlay

Tag: AutoPlay

ปิดตาย AutoPlay ป้องกันไวรัส AutoRun ได้ 100%

ตามปกติไวรัสจะไม่สามารถที่จะสั่งให้ตัวเองทำงานเองได้ แต่ขณะที่เราเสียบแฟลชไดรว์เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์จนกระทั่งมีการดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไดรว์ จะทำให้ไวรัสเริ่มทำอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราๆท่านๆทันที ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทเราควรปิดการทำงานของฟังก์ชัน AutoPlay ซะดีกว่า ....

Most Popular

Lastest Posts