Home Tags ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์

Tag: ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์

SSVICHOSST ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์จริง สร้างโฟลเดอร์หลอก?

ห่างหายจากการอัพเดตเนื้อหาไปนานพอสมควรเลยนะครับสำหรับกลุ่ม Virus & Security เนื่องจากไม่ค่อยมีไวรัสมาให้กำจัดเลย แต่วันนี้ก็ได้มาอีก 1 ตัวแล้วครับ นั่นก็คือ SSVICHOSST.exe ซึ่งเป็นไวรัสซ่อนโฟลเดอร์จริง แล้วสร้างโฟลเดอร์หลอกขึ้นมาทำงานแทน ....

Lastest Posts

Most Popular