Home Tags ไฟล์ SAM

Tag: ไฟล์ SAM

แฮกพาสเวิร์ดแอดมิน Windows 10 ด้วยสิทธิ์ Built-in Administrator

ส่วนใหญ่วิธีการเปิดใช้สิทธิ์ Built-in Administrator ด้วยวิธีนี้ จะเหมาะสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหา บัญชีผู้ใช้งาน หรือ User Account ชื่อเก่าหรือชื่อที่เคยใช้งานอยู่ถูกล็อคไม่ให้ใช้งาน, ลืมรหัสผ่าน, รหัสผ่านผิด เป็นต้น เราก็สามารถปลดล็อคบัญชีผู้ใช้งานรายนั้นด้วยสิทธิ์ของ Built-in Administrator ซึ่งเป็นสิทธิ์สูงสุดของระบบปฏิบัติการนั่นเอง

Lastest Posts

Most Popular