Home Tags แบ่งพาร์ทิชันฮาร์ดดิสต์

Tag: แบ่งพาร์ทิชันฮาร์ดดิสต์

แบ่งพาร์ทิชันฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่ไม่ถึง 1 นาที ด้วย Ontrack Disk Manager

DM เป็นคำสั่งที่ใช้เรียกโปรแกรม Ontrack Disk Manager ขึ้นมา เพื่อใช้สำหรับการจัดการพาร์ทิชันของฮาร์ดดิสต์ใน Dos ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัท Seagate ผู้ผลิตฮาร์ดดิสต์และอุปกรณ์ Storage ต่างๆที่เป็นรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ใช่ว่าโปรแกรมตัวนี้จะแบ่งพาร์ทิชันได้เฉพาะฮาร์ดดิสต์ที่เป็นของ Seagate เท่านั้น แต่ ....

Lastest Posts

Most Popular