Home Tags แบตเสื่อม

Tag: แบตเสื่อม

ทำไงดี โน๊ตบุ๊คฟ้องข้อความ Consider replacing your battery

ส่วนใหญ่ข้อความ Consider replacing your battery จะพบเจอกันได้กับโน๊ตบุ๊คที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้ว หรือตรงๆเลยก็เริ่มเก่าแล้วนั่นเอง แบตเตอรี่จึงเริ่มเข้าสู่โหมดเสื่อมโทรม หรือ แบตเสื่อมนั่นเอง ก็จะทำให้เกิดความกังวลใจต่อเจ้าของเครื่องเอาได้ว่า "ต้องเสียเงินซื้อแบตใหม่อีกแล้วตรู" หรือไม่ก็ต้องทนรำคาญกับข้อความฟ้องว่าแบตเตอรี่ของคุณใกล้เสื่อมแล้ว ควรเปลี่ยนแบตให้ฉันใหม่ได้แล้วนะ

Lastest Posts

Most Popular