Home Tags หมายเลขประจำเครื่อง

Tag: หมายเลขประจำเครื่อง

การตั้งค่า IP Address แบบ Auto และ Manual ใครๆก็ทำได้

การตั้งค่า IP Address หรือการกำหนดหมายเลขประจำเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน สำหรับการตั้งค่า IP Address แบบกำหนดเอง (Static IP Address) จะเหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มาก ทำให้สามารถกำหนด IP Address ให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องด้วยตนเองโดยไม่ยากนัก ....

Lastest Posts

Most Popular