Home Tags สำรองข้อมูล

Tag: สำรองข้อมูล

เก็บไฟล์สำรองข้อมูลไว้ที่ไหนดี

ถ้าเป็นไปได้เราควรเลือกเก็บไฟล์สำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ในไดรว์อื่นที่ไม่ใช่ไดรว์ข้อมูลต้นฉบับนั้นเช่น ถ้าจะสำรองไฟล์ในไดรว์ C ก็ควรเก็บไฟล์สำรองข้อมูลไว้ในไดรว์ D หรือไดรว์อื่นๆที่ไม่ใช่ไดรว์ C นั่นเอง แต่ถ้าจะให้ดีควรเก็บไว้ในฮาร์ดดิสต์อีกตัวหนึ่ง หรือถ้าไม่มีอยู่ในเครื่องก็อาจจะใช้เป็นฮาร์ดดิสต์แบบภายนอกที่ต่อผ่าน USB ก็ได้ หรือไว้ใน...

Lastest Posts

Most Popular