Home Tags ปัญหาการแชร์โฟลเดอร์

Tag: ปัญหาการแชร์โฟลเดอร์

Windows Vista กับปัญหาการแชร์โฟลเดอร์

ปัญหาของการแชร์โฟลเดอร์ใน Windows Vista ให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ใช้ด้วย แต่กลับไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่โฟลเดอร์เหล่านั้นไม่ได้มีการแชร์ไว้ให้กับทุกรายชื่อผู้ใช้ ซึ่งเราต้องเข้าไปกำหนดค่าเพิ่มเติมกันนิดหน่อยครับ ....

Lastest Posts

Most Popular