Home Tags ความหมายของ FAT

Tag: ความหมายของ FAT

Partition Magic กับการจัดการพาร์ทิชันบนฮาร์ดดิสต์

ซึ่งขนาดของแต่ละพาร์ทิชันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ เราสามารถใช้โปรแกรม Partition Magic สร้าง, ลบ, ย่อ, ขยายขนาด, กำหนดรูปแบบไฟล์ซิสเต็ม หรือไว้สำหรับเช็คอาการ ERROR ของแต่ละพาร์ทิชันบนฮาร์ดดิสต์ก็ได้ครับ ซึ่งวิธีการใช้งานโปรแกรมตัวนี้ก็ไม่ยากเท่าที่ควร...

Lastest Posts

Most Popular