Home Tags การติดตั้งวินโดวส์ 7

Tag: การติดตั้งวินโดวส์ 7

ใช้สิทธิ์ Administrator แบบถาวรในขั้นตอนการติดตั้ง Windows 7

สำหรับบทความวิธีนี้จะเป็นการเลือกใช้ชื่อ User Account เป็นสิทธิ์ Administrator แบบถาวรเลย ซึ่งเราจะทำกันหลังจากที่มีการติดตั้ง Windows 7 เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ ที่ว่าเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ ก็คือ ยังไม่ทันได้เข้าสู่หน้าจอ Windows ครับ แต่จะอยู่ที่หน้าจอสำหรับกำหนดชื่อ Username และ Computer Name ใหม่ แล้วเมื่อกำหนดเป็น Admin ในการใช้งานต่างๆ เช่น การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ หรือการเรียกใช้ Command Prompt หรือยูทิลิตี้อื่นๆก็สามารถทำได้เลย รวมไปถึงโปรแกรมที่อาจจะไม่รองรับกับระบบโดยตรง

Lastest Posts

Most Popular