Home > บริการแปลงเว็บบอร์ด แปลงดาต้าเบสทุกชนิด ราคาเป็นกันเอง

บริการแปลงเว็บบอร์ด แปลงดาต้าเบสทุกชนิด ราคาเป็นกันเอง

convert-database

บริการแปลงเว็บบอร์ดทุกชนิด Convert Webboard, Convert Web Forum, Convert Database อาทิ

SMF 1.x -> vBulletin 4.x,
SMF 1.x -> vBulletin 5.x, *
SMF 2.x -> vBulletin 4.x,
SMF 2.x -> vBulletin 5.x, *
SMF 1.x -> IPB,
SMF 2.x -> IPB,
IPB -> SMF 2.x,
IPB -> vBulletin 4.x,
IPB -> vBulletin 5.x, *
vBulletin 4.x -> SMF 2.x,
vBulletin 5.x -> SMF 2.x,
vBulletin 4.x -> IPB
vBulletin 4.x -> vBulletin 5.x *

และเว็บบอร์ดอื่นๆอีกมากมาย

* = กรณีที่ PHP บน server นั้นๆเป็นเวอร์ชั่น 5.3 หรือสูงกว่า

ตัวอย่างเว็บบอร์ดที่แปลงสำเร็จ ด้วยมือของผมเอง

– จาก SMF -> http://www.varietypc.netboard/
– มาเป็น vBulletin -> http://www.varietypc.net/forum/

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูลเว็บบอร์ดต้นทางในเว็บนั้นๆ เมื่อแจกแจงราคาเรียบร้อย โอนเงินมัดจำครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งชำระเมื่องานเสร็จ หากงานไม่สำเร็จ ยินดีคืนเงินมัดจำทั้งหมดทันทีครับ

Tel. 08-9175-0136 (11.00-20.00)
Email: varietypc@hotmail.com
Line ID: varietypc

บริการแปลงเว็บบอร์ดทุกชนิด Convert Webboard, Convert Web Forum, Convert Database อาทิ SMF 1.x -> vBulletin 4.x, SMF 1.x -> vBulletin 5.x, * SMF 2.x -> vBulletin 4.x, SMF 2.x -> vBulletin 5.x, * SMF 1.x -> IPB, SMF 2.x -> IPB, IPB -> SMF 2.x, IPB -> vBulletin 4.x, IPB -> vBulletin 5.x, * vBulletin 4.x -> SMF 2.x, vBulletin 5.x -> SMF 2.x, vBulletin 4.x -> IPB vBulletin 4.x -> vBulletin 5.x * และเว็บบอร์ดอื่นๆอีกมากมาย * = กรณีที่ PHP บน server นั้นๆเป็นเวอร์ชั่น 5.3 หรือสูงกว่า ตัวอย่างเว็บบอร์ดที่แปลงสำเร็จ ด้วยมือของผมเอง - จาก SMF -> http://www.varietypc.netboard/ - มาเป็น vBulletin -> http://www.varietypc.net/forum/ อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูลเว็บบอร์ดต้นทางในเว็บนั้นๆ เมื่อแจกแจงราคาเรียบร้อย โอนเงินมัดจำครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งชำระเมื่องานเสร็จ หากงานไม่สำเร็จ ยินดีคืนเงินมัดจำทั้งหมดทันทีครับ…

Review Overview

User Rating: Be the first one !