Home > Articles > Shop Service

Shop Service

เมนูการใช้งาน Save Game Offline

เมนูการใช้งาน Save Game Offline - การใช้งาน save game offline กับเกมส์ออฟไลน์ภายในร้าน - ขั้นตอนการใช้งาน “เซฟเกมส์” - ขั้นตอนการใช้งาน “โหลดเกมส์” - การใช้งาน “โหลดเกมส์” กับเกมส์ minecraft ครั้งต่อไป

Read More »

การใช้งาน save game offline กับเกมส์ออฟไลน์ภายในร้าน

ลูกค้าแต่ละคนที่ต้องการเล่นเกมส์ออฟไลน์ จำเป็นต้องมี "ชื่อผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" ของตัวโปรแกรม save game offline ที่ทางร้านจัดทำไอคอนบนหน้าจอเดสก์ทอปเสียก่อน เมื่อเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมา จะเจอกับหน้าต่างโปรแกรมเก็บเซฟเกมส์ดังรูป ซึ่งลูกค้าที่ยังไม่มี "ชื่อผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" จำเป็นต้องสร้างผู้ใช้งานขึ้นมาใหม่ โดยกดปุ่ม "สร้างผู้ใช้"

Read More »

ขั้นตอนการใช้งาน “เซฟเกมส์”

หลังจากเล่นเกมส์ออฟไลน์เกมส์ต่างๆเสร็จเรียบร้อย ก่อนจะไปเล่นเกมส์อื่นๆหรือเลิกใช้งาน ก็ให้เปิดโปรแกรมเก็บเซฟเกมส์ขึ้นมา แล้วใส่ "ชื่อผู้ใช้" กับ "รหัสผ่าน" พร้อมกับกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

Read More »

ขั้นตอนการใช้งาน “โหลดเกมส์”

ขั้นตอนการใช้งาน "โหลดเกมส์" ก่อนลูกค้าจะเปิดเข้าเกมส์ออฟไลน์ทุกครั้ง จำเป็นต้องเปิด "โปรแกรมเก็บเซฟเกมส์ (Client)" ขึ้นมาก่อน เพื่อ "โหลดเซฟ" ข้อมูลที่เคยเซฟเอาไว้จากการเล่นครั้งก่อน แล้วกด "โหลดเซฟ"

Read More »

การใช้งาน save game offline กับเกมส์ minecraft สำหรับการเล่นครั้งต่อไป

การใช้งาน save game offline กับเกมส์ minecraft สำหรับการเล่นครั้งต่อไป - ให้ลูกค้าแต่ละคนตั้งชื่อโลกที่ต้องการ แล้วจำชื่อโลกที่ตั้งขึ้นเอาไว้ด้วย เพราะจะมีผลในการใช้งานครั้งต่อไป เมื่อต้องการเปิดเล่นต่อ ก็ให้เปิดตัวเกมส์ minecraft ขึ้นมา แล้วสร้างโลกชื่อเดิมที่เคยเล่น เข้าเกมส์ เพื่อให้เกมส์ทำการสร้างโฟลเดอร์เกมส์ที่เหมือนกัน แล้วปิดเกมส

Read More »