หน้าแรก แท็ก HON

แท็ก: HON

เล่น Hon แล้วเด้ง Close programs to prevent information loss

เล่น Hon แล้วเด้ง Close programs to prevent information loss

5
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ของเพื่อนๆบางท่าน อาจมีการเปิดโปรแกรมอื่นๆนอกเหนือจากการเปิดเกมขึ้นมา ทำให้พื้นที่ของแรมหลักของเครื่องที่ใส่เอาไว้ถึง 4GB เหลือน้อยเต็มที ก็อาจเจอกับหน้าต่าง Microsoft Windows และระบุคำอธิบายว่า Close programs to prevent information loss

เนื้อหามาใหม่

เนื้อหายอดนิยม